Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Universitets- og høyskolebygg

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 330,2 millioner kroner til utstyr og inventar i forbindelse med realiseringen av nye bygg i universitets- og høyskolesektoren.

Statsbygg har satt i gang arbeidet med å prosjektere rehabiliteringen av sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo. Siktemålet er å ferdigstille arbeidet til universitetets 200-års jubileum i 2011. Regjeringen vil komme tilbake til dette i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2008.

Samlokalisering av Kunsthøyskolen i Oslo: Med forbehold om Stortingets samtykker er det inngått en avtale med brødrene Jensen om byggetrinn II på Seilduksfabrikken. Bygget vil romme lokaler for Fakultetet for visuell kunst og stå ferdig første halvår 2010.