Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte Statnett SF og StatoilHydro ASA

Det budsjetteres med et utbytte fra Statnett SF på 283 millioner kroner for regnskapsåret 2007. Utbyttet utgjør 50 prosent av konsernets årsresultat etter skatt.

Det budsjetteres med et utbytte fra StatoilHydro ASA på 15,773 milliarder kroner for regnskapsåret 2007. Det understrekes at dette er en teknisk fremskrivning av utbytte som ble utbetalt fra Statoil ASA i 2007 og en andel av utbyttet fra Norsk Hydro i 2007.

Les mer i St.prp. nr. 1 fra Olje- og energidepartementet.