Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utdanningsforskning

Regjeringen går inn for å styrke god utdanningsforskning ved to nye utdanningsforskningsprogram gjennom Norges forskningsråd. Det skal opprettes et nasjonalt forum for utdanningsforskning. Forumet skal være en sentral samarbeidsarena mellom forskningsmiljø, praksisfelt, forvaltning og politikk.