Nr.:

67/2007

Dato:

05.10.2007

Kontaktperson:

Finansdepartementets pressetelefon , Telefon +47 22 24 44 11

Ytterligere reduksjon i statlige gebyrer

Regjeringen foreslår at gebyret for pass til voksne settes ned fra 990 kroner til 450 kroner. I tillegg reduseres gebyrene knyttet til Merkeregisteret for fiskefartøyer og gebyrene i Brønnøysundregistrene.

- Publikum så vel som næringsliv skal vite at de betaler kostnadsdekkende pris for en offentlig tjeneste. Vi fortsetter derfor arbeidet med å rydde opp i "snikskattene", sier finansminister Kristin Halvorsen.

I 2007 startet Regjeringen arbeidet med å rydde opp i overprisede statlige gebyrer, blant annet ved at gebyrene for enkelte tvangsforretninger, gebyrene for kjøretøykontroll og førerkort og gebyret for pass til barn under 16 år ble redusert. Regjeringen fortsetter arbeidet med å sette ned overprisede gebyrer til kostnadsriktig nivå i budsjettforslaget for 2008. Endringene vil komme både den enkelte og næringsdrivende til gode.

Passgebyret for voksne reduseres med 540 kroner, fra 990 kroner til 450 kroner fra 1. januar 2008. – Vi reverserer nå alle de økninger som ble gjort i passgebyret for voksne under Regjeringen Bondevik II, sier finansminister Kristin Halvorsen. Hun viser til at passgebyret for voksne økte fra om lag 491 kroner i 2001 til 990 kroner i 2005.

Satsene for både innmeldingsgebyr og årsgebyr til Merkeregisteret for fiskefartøyer foreslås redusert fra 1. januar 2008. Regjeringen vil også redusere gebyrene i Foretaksregisteret, Enhetsregisteret og Løsøreregisteret i Brønnøysund tilsvarende 50 millioner kroner i 2008. Dette vil blant annet føre til lavere priser på informasjon fra de ulike registrene. Endringene vil gjelde fra 1. januar 2008, og Regjeringen vil komme tilbake til hvilke konkrete gebyrsatser som vil bli endret i nytt forslag til gebyrforskrift.