Regjeringens budsjettforslag 2009

- Vi vil prioritere velferd og fellesskap framfor skattelette. Det har vi gjort i de tre årene vi har bak oss. Det gjør vi i det året vi har foran oss. Vi øker ikke skattenivået, men vi omfordeler. Når det offentlige forbruket neste år er høyere enn det private forbruket er det fordi vi prioriterer helse, omsorg og utdanning.

Hovedsaker

- Et budsjett for økt verdiskaping og fellesskap
Regjeringen prioriterer å styrke fellesskapet framfor skattelette. Budsjettforslaget for 2009 bidrar til en stabil utvikling i norsk økonomi.

Nøkkeltall i budsjettet for 2009
I budsjettet for 2009 har Regjeringen lagt opp til en bruk av oljeinntekter, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, på 92 milliarder kroner.

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell
Statens samlede inntekter i 2009 er beregnet til 1 206 milliarder kroner og samlede utgifter til 848 milliarder kroner.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2009
Regjeringen styrker fordelingsprofilen i skattesystemet. Regjeringen arbeider videre med å legge om bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning. Samlede skatter og avgifter føres videre på 2004-nivå.

Justering av engangsavgiften vil gi mindre CO2-utslipp

I statsbudsjettet for 2009 foreslår Regjeringen ytterligere justeringer i CO2-komponenten i engangsavgiften

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.

Budsjettspørsmål

Finansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser og legger disse tilgjengelig på nettet.

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2009, som legges ut i Excel- og Html-format.