Avgiftssatser for 2009

Avgiftssatser for 2008 og for 2009

Avgiftskategori

2008

2009

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien1

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

14

14

-

Lav sats

8

8

-

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

 

 

 

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

5,89

6,07

3,1

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

3,84

3,96

3,1

Alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

 

 

 

0,0-0,7 vol.pst.

1,68

2,71

61,3

0,7-2,7 vol.pst.

2,63

2,71

3,0

2,7-3,7 vol.pst.

9,93

10,23

3,0

3,7-4,7 vol.pst.

17,20

17,72

3,0

Avgift på tobakkvarer

 

 

 

Sigarer, kr/100 gram

192

198

3,1

Sigaretter, kr/100 stk.

192

198

3,1

Røyketobakk, kr/100 gram

192

198

3,1

Snus, kr/100 gram

68

77

13,2

Skrå, kr/100 gram

68

77

13,2

Sigarettpapir, kr/100 stk.

2,93

3,02

3,1

Engangsavgift på kjøretøy

 

 

 

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a2

 

 

 

Egenvekt, kr/kg

 

 

 

første 1 150 kg

34,02

35,04

3,0

neste 250 kg

74,15

76,37

3,0

neste 100 kg

148,31

152,76

3,0

resten

172,48

177,65

3,0

Motoreffekt, kr/kW

 

 

 

første 65 kW

123,73

127,44

3,0

neste 25 kW

515,53

531,00

3,0

neste 40 kW

1237,27

1274,39

3,0

resten

  2 577,65

  2 654,98

3,0

CO2-utslipp, kr per g/km

 

 

 

første 120 g/km

41,25

0

-100

neste 20 g/km

195,90

526,00

168,5

neste 40 g/km

515,53

531,00

3,0

neste 70 g/km

1 443,48

1 486,78

3,0

resten

1 443,48

2 500,00

73,2

Fradrag per gram utslipp under 120 g/km. Gjelder bare kjøretøy med utslipp under 120 g/km

-

-500

-

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b3

 

 

 

pst. av personbilavgift

22

22

-

Campingbiler. Avgiftsgruppe c4

 

 

 

pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e

 

 

 

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f

 

 

 

Stykkavgift

9 807

10 101

3,0

Slagvolumavgift, kr/cm3

 

 

 

første 125 cm3

0

0

-

neste 775 cm3

33,68

34,69

3,0

resten

73,86

76,08

3,0

Motoreffektavgift, kr/kW

 

 

 

første 11 kW

0

0

-

resten

436,42

449,51

3,0

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

 

 

 

Egenvekt, kr/kg

 

 

 

første 100 kg

13,82

14,23

3,0

neste 100 kg

27,65

28,48

3,0

resten

55,27

56,93

3,0

Slagvolum, kr/cm3

 

 

 

første 200 cm3

2,89

2,98

3,1

neste 200 cm3

5,76

5,93

3,0

resten

11,51

11,86

3,0

Motoreffekt, kr/kW

 

 

 

første 20 kW

36,86

37,97

3,0

neste 20 kW

73,69

75,90

3,0

resten

147,38

151,80

3,0

Drosje. Avgiftsgruppe h5

 

 

 

pst. av personbilavgift

40

40

-

Veteranbiler. Avgiftsgruppe i

 

 

 

kr

3 229

3 326

3,0

Minibusser. Avgiftsgruppe j6

 

 

 

pst. av personbilavgift

40

40

-

Årsavgift, kr/år

 

 

 

Alminnelig sats

 

 

 

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

3 090

3 185

3,1

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

2 660

2 740

3,0

Motorsykler

1 690

1 675

-0,9

Campingtilhengere

995

1 025

3,0

Traktorer, mopeder mv.

380

390

2,6

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

3,0

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

3,0

Bensinavgift, kr/liter

 

 

 

Svovelfri7

4,33

4,46

3,0

Lavsvovlet8

4,37

4,50

3,0

Autodieselavgift, kr/liter

 

 

 

Svovelfri9

3,40

3,50

2,9

Lavsvovlet10

3,45

3,55

2,9

Avgift på båtmotorer, kr/hk

143,50

147,81

3,0

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

 

 

 

Generell sats

10,50

10,82

3,0

Redusert sats

0,45

0,45

-

Smøreoljeavgift, kr/liter

1,72

1,77

2,9

Avgift på mineralske produkter

 

 

 

Grunnavgift på fyringsolje mv.

 

 

 

Mineralolje, kr/liter

0,845

0,870

3,0

Mineralolje i treforedlingsindustrien, kr/liter

0,120

0,124

3,3

Mineralolje i produksjon av fargestoffer og pigmenter kr/liter

0,845

0,124

-85,3

CO2-avgift

 

 

 

Petroleumsvirksomhet, kr/liter el. Sm3

0,45

0,46

2,2

Mineralolje, kr/liter

0,55

0,57

3,6

Mineralolje i innenriks luftfart, kr/liter

0,65

0,67

3,1

Mineralolje i treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien, kr/liter

0,28

0,29

3,6

Bensin, kr/liter

0,82

0,84

2,4

Naturgass, kr/Sm3

0,48

0,49

2,1

LPG, kr/kg

0,62

0,64

3,2

Svovelavgift, kr/liter

0,072

0,074

2,8

Avgift på sluttbehandling av avfall

 

 

 

Opplagsplasser for avfall, kr/tonn

 

 

 

Opplagsplasser med høy miljøstandard

434

447

3,0

Opplagsplasser med lav miljøstandard

566

583

3,0

Anlegg for forbrenning av avfall, kr/utslippsenhet

varierer

varierer

3,0

CO2-avgift på avfall til forbrenning, kr/tonn

60,53

62,35

3,0

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

 

 

 

Trikloreten, kr/kg

59,19

60,96

3,0

Tetrakloreten, kr/kg

59,19

60,96

3,0

Miljøavgift på klimagassene HFK og PFK

 

 

 

kr/tonn CO2-ekvivalenter

199,02

204,99

3,0

Avgift på utslipp av NOX, kr/kg

15,39

15,85

3,0

Avgift på sjokolade mv., kr/kg

16,79

17,29

3,0

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

 

 

 

Ferdigvare, kr/liter

1,68

2,71

61,3

Konsentrat (sirup), kr/liter

10,25

16,53

61,3

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

 

 

 

Miljøavgift

 

 

 

a) Glass og metall

4,74

4,88

3,0

b) Plast

2,86

2,95

3,1

c) Kartong og papp

1,18

1,22

3,4

Grunnavgift, engangsemballasje

0,97

1,00

3,1

Sukkeravgift, kr/kg

6,50

6,70

3,1

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1 Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentpoeng.

2 Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.

3 Gruppe b: Varebiler klasse 2. Endring oppgitt i prosentpoeng.

4 Gruppe c: Campingbiler. Endring oppgitt i prosentpoeng.

5 Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. Endring oppgitt i prosentpoeng.

6 Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Endring oppgitt i prosentpoeng.

7 Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.

8 Bensin som har et svovelinnhold mellom 10 ppm og 50 ppm.

9 Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.

10 Diesel som har et svovelinnhold på mellom 10 ppm og 50 ppm.

Kilde:Finansdepartementet.