Justering i engangsavgiften vil gi mindre CO2-utslipp

I statsbudsjettet for 2009 foreslår Regjeringen ytterligere justeringer i CO2-komponenten i engangsavgiften. I tillegg innføres et nytt trinn som innebærer at biler med høye CO2-utslipp får økt avgift. Omleggingen vil bidra til å redusere utslippene fra bil ytterligere.

- Å gå til anskaffelse av en ny bil med lavt utslipp av CO2 vil med Regjeringens forslag slå ut i en enda rimeligere engangsavgift for bilkjøperen. Motsatt vil en bil som slipper ut mye CO2 bli dyrere. Omleggingen vil bidra til at bilparken i framtiden kan ha lavere utslipp enn i dag, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Omleggingen av engangsavgiften fra 2007, hvor CO2-utslipp ble tatt inn i avgiftsgrunnlaget, førte ganske raskt til en betydelig reduksjon i gjennomsnittlig CO2-utslipp for nyregistrerte biler. Fra 2008 ble også årsavgiften miljødifferensiert ved at alle kjøretøy fikk redusert årsavgift, med unntak av dieselkjøretøy uten fabrikmontert partikkelfilter. Med forslaget til statsbudsjett for 2009 tar Regjeringen ytterligere grep.

- Å nå målene som er satt for reduksjon av miljøforurensing innen transportsektoren krever innsats over et bredt felt. Omleggingen av engangsavgiften, som stimulerer til å kjøp av biler med lave CO2-utslipp, har gitt betydelig effekt allerede, og har vakt internasjonal oppsikt . Nå følger vi opp, slik at de som kjøper de bilene som forurenser aller minst vil premieres enda mer, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

For mer informasjon om miljø og avgifter på bil, se følgende pressemeldinger:

Finansdepartementet: Billigere å kjøpe lavutslippsbiler.

Samferdselsdepartementet: Økte bevilgninger og tiltak for å møte klimautfordringene.