Fordelingstabell

Gjennomsnittlig endring i skatt i ulike intervaller for bruttoinntekt.1 Skatteopplegget for 2009 sammenliknet med lønnsjusterte 2008-regler (referansesystemet). Alle personer 17 år og eldre. Kroner

Bruttoinntekt (tusen kroner)

Antall personer

Gjennomsnittlig skatt i referansesystemet for 2009

Gjennomsnittlig endring i skatt med forslaget

Herav endring i formuesskatt2

Gjennomsnittlig skatt med forslaget. Prosent

Endring i gjennomsnittlig skatt. Prosentpoeng

0-150

647 000

5 600

-100

0

6,9

-1,8

150-200

384 000

17 200

-200

-100

9,7

-1,2

200-250

379 000

31 300

-300

-100

13,8

-1,0

250-300

358 000

48 300

-300

-100

17,5

-0,6

300-350

375 000

65 600

-200

-100

20,1

-0,3

350-400

376 000

81 400

-200

-100

21,7

-0,2

400-450

322 000

97 000

-100

0

22,9

-0,1

450-500

255 000

115 100

-100

0

24,3

-0,1

500-600

301 000

142 900

-100

0

26,3

-0,1

600-750

200 000

191 500

0

100

28,8

0,0

750-1000

130 000

269 800

300

400

31,6

0,1

1000-2000

86 000

448 300

1 500

1 600

34,8

0,3

2000-3000

10 000

859 600

6 800

6 800

36,1

0,8

Over 3000

8 000

2 488 100

49 300

49 000

38,4

2,0

Alle

3829000

88 300

0

100

23,9

0,0

1 Omfatter ikke avgiftsendringer. Avrundet til nærmeste 100 kroner.

2 For ektefeller, som lignes for felles formue og får doble bunnfradrag, blir formuesskatteendringen fordelt etter ektefellenes andel av samlet formue.

3 Inkluderer ikke fjerningen av 80-prosentregelen.
Kilde:Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.