6 Bruk av stikkordet «kan overføres»

På grunnlag av forslag i Gul bok for 1995 sluttet Stortinget seg til en endring av bevilgningsreglementet slik at stikkordet «kan overføres» i visse tilfeller også kan knyttes til andre poster enn bygg- og anleggs- og materiellbevilgninger når dette anses påkrevd for å oppnå best mulig resultat av vedkommende bevilgning.

Under Nærings- og handelsdepartementet foreslås stikkordet knyttet til enkelte poster utenom postgruppen 30–49. Disse er oppført i tabellen nedenfor. Bruk av stikkordet begrunnes ut fra følgende to forhold:

  1. Bevilgningen gjelder bygg- og anleggs- og materiellbevilgninger.

  2. Utbetaling av tilsagn om tilskudd gitt i 2009 må helt eller delvis kunne foretas i 2010 eller senere budsjetterminer for å sikre at alle vilkår i tilsagnet er oppfylt før midlene utbetales.

Under Nærings- og handelsdepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30–49

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2008

Forslag 2009

Begrunnelse for stikkordet

900

21

Spesielle driftsutgifter

24 177

44 000

b

900

23

Forenklingstiltak

5 293

10 000

b

900

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

 

11 000

b

904

22

Forvaltning av Altinn-løsningen

3 967

247 200

b

904

23

Offentlige informasjonstjenester, kan overføres

 

14 100

b

922

72

Nasjonale følgemidler

16 000

43 200

b

924

70

Tilskudd

 

61 200

b

934

21

Spesielle driftsutgifter

3 754

15 000

b

934

74

Norsk deltakelse i EXPO 2010

 

62 500

b

938

71

Omstillingstilskudd til Sør-Varanger

4 500

1 000

a+b

950

21

Spesielle driftsutgifter

3 306

10 700

b

2421

71

Nettverk, profilering og reiseliv – programmer

129 107

380 000

b

2421

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

382 250

265 000

b

2421

79

Maritim utvikling

41 468

15 000

b

2426

70

Tilskudd

 

36 500

b