Ot.prp. nr. 1

(2008-2009)

Tilråding fra Finansdepartementet av 26. september 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Innholdsfortegnelse