Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Fylkesoversikt
(0.6 MB)

Oslo

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Fleire nasjonale institusjonar er lokaliserte i Oslo. I statsbudsjettet for 2009 vidarefører regjeringa opptrappingsplanen for Den norske Opera og foreslår at tilskotet blir auka med 40,2 millionar kroner til 386,3 millionar kroner.
 • Dans er også eit viktig satsingsområde i Oslo. Regjeringa foreslår ein auke i løyvinga på 2 millionar kroner for å etablere Riksscene for folkemusikk og folkedans og 1,5 millionar kroner til Rom for Dans. Black Box Teater får auka tilskotet med 1,5 millionar kroner, til vel 2,7 millionar kroner. Det ligg òg inne forslag om 2 millionar kroner meir til Dansens Hus.
 • Vidare er det sett av 2 millionar kroner til etablering av Dramatikkens Hus ved Det Åpne Teater. Det er også forslag om ei ny løyving på 750 000 kroner til formidling av kulturverksemd ved Voksenåsen. Stiftelsen Horisont/Mela får auka støtte med 1 million kroner til 4 millionar kroner.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2008

Endring

Endring i pst.

Forslag 2009

Akershus Festning for kunst og kultur

92

4

4,3

96

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

5 067

500

9,9

5 567

ASTA, Stiftelsen c/o Riksarkivet

442

19

4,3

461

Atelier Nord

2 433

107

4,4

2 540

Barnas Historie, Kunst og Kultur

3 314

146

4,4

3 460

Bibliotektjeneste for innvandrere og flyktninger

8 000

352

4,4

8 352

Black Box Teater AS

1 227

1 500

122,2

2 727

Bårdar Danseteater a/s

332

15

4,5

347

Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK)

2 000

100

5,0

2 100

Cikada og Oslo Sinfonietta

2 000

88

4,4

2 088

Contemp.dance festival OSLO NORWAY (CODA)

222

778

1 000

Cosmopolite Scene

1 500

100

6,7

1 600

Damini House of Culture

222

10

4,5

232

Danseinformasjon (Senter for dansekunst)

2 869

500

17,4

3 369

Dansens Hus

28 151

2 000

7,1

30 151

Den Norske Opera

346 138

40 230

11,6

386 368

Det Norske Kammerorkester

5 439

500

9,2

5 939

Det Norske Teatret

121 721

6 356

5,2

128 077

Det Åpne Teater

3 937

173

4,4

4 110

Dramatikkens Hus/Det Åpne Teater

2 000

2 000

Du Store Verden

2 500

200

8,0

2 700

Emanuel Vigelands Museum

130

6

4,6

136

Fotogalleriet, Stiftelsen

895

189

21,1

1 084

Griegselskapet i Oslo/Oslo Grieg Festival

104

5

4,8

109

Jødisk museum i Oslo

1 841

500

27,2

2 341

Kulturkirken Jacob

1 151

51

4,4

1 202

Kunstnernes hus

6 093

268

4,4

6 361

Musikkinformasjonssenteret

8 481

373

4,4

8 854

Nasjonal Jazzscene

6 425

1 000

15,6

7 425

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

222 343

11 246

5,1

233 589

Nationaltheatret

135 379

8 957

6,6

144 336

Nordic Black Theatre

5 000

300

6,0

5 300

Noregs Mållag

2 517

500

19,9

3 017

Norges Folkemusikk- og danselag

1 793

807

45,0

2 600

Norges musikkhøgskole, praktikantplasser

912

40

4,4

952

Norges Ungdomskor

346

15

4,3

361

Norsk bibliotekforening

217

10

4,6

227

Norsk Dramatikkfestival

481

119

24,7

600

Norsk Folkemuseum

67 849

2 983

4,4

70 832

Norsk Form

22 007

968

4,4

22 975

Norsk Jazzforum

9 234

-1 545

-16,7

7 689

Norsk Nettv. for Tekn. Akust. og Musikk (NoTAM)

2 684

1 000

37,3

3 684

Norsk Sjøfartsmuseum

1 174

52

4,4

1 226

Norsk Skuespillersenter

1 043

500

47,9

1 543

Norsk Teater og orkesterforening (NTO)

336

64

19,0

400

Norsk Teknisk Museum

22 195

1 679

7,6

23 874

Norske Tekstilkunstnere

750

283

37,7

1 033

Ny Musikk

2 723

277

10,2

3 000

Oktoberdans (i 2009 via BIT - Teatergarasjen)

222

-222

-100,0

Oslo Danse Ensemble (ODE)

1 207

53

4,4

1 260

Oslo domkor

444

20

4,5

464

Oslo Kammermusikkfestival

1 200

200

16,7

1 400

Oslo museum

7 468

329

4,4

7 797

Oslo-Filharmonien

101 809

6 112

6,0

107 921

PRODA (Gratis Daglig Trening)

1 425

500

35,1

1 925

Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK)

541

459

84,8

1 000

RAM Galleri

1 210

53

4,4

1 263

Riksscene for folkemusikk og folkedans

2 557

2 000

78,2

4 557

ROM - for kunst og arkitektur

808

536

66,3

1 344

Rom for dans

1 500

1 500

Samspill - International Music Network

592

308

52,0

900

Skoleskipet Christian Radich

3 979

175

4,4

4 154

Stiftelsen Horisont/Mela

3 000

1 000

33,3

4 000

Tegnerforbundet

1 190

100

8,4

1 290

ULTIMA - husleiekostnader

1 650

73

4,4

1 723

ULTIMA - Oslo Contemporary Music Festival

3 789

500

13,2

4 289

Unge Kunstneres Samfund (UKS)

2 028

289

14,3

2 317

Voksenåsen - kulturvirksomhet

750

750

Østnorsk Jazzsenter

2 254

99

4,4

2 353

Øyafestivalen

1 565

135

8,6

1 700

Oslo

1 200 647

101 294

8,4

1 301 941


 • Regjeringen foreslår en starttildeling på 20 millioner kroner til ombygging og rehabilitering av nye lokaler for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo.
 • Regjeringen foreslår å tildele 80 millioner kroner til utstyr ved Kunsthøgskolen i Oslo.
 • Regjeringen foreslår å øke tildelingen til rehabilitering av sentrumsbyggene ved Universitetet i Oslo med 75 millioner kroner i 2009. Første fase av rehabiliteringen omfatter istandsetting av Domus Media (Aulaen og Vestfløyen).
 • Regjeringen foreslår å etablere 38 nye stipendiatstillinger og 12 post.dok.stillinger ved Universitetet i Oslo. Stillingene bevilges med ny og høyere sats på 800000 kroner.
 • Regjeringen foreslår å etablere 3 nye stipendiatstillinger og 1 post.dok.stillinger ved Norges Veterinærhøgskole. Stillingene bevilges med ny og høyere sats på 800000 kroner.
 • Regjeringen foreslår å etablere 4 nye stipendiatstillinger ved Høgskolen i Oslo. Stillingene bevilges med ny og høyere sats på 800000 kroner.
 • Regjeringen foreslår å etablere 1 ny stipendiatstilling ved Diakonhjemmet høgskole. Stillingen bevilges med ny og høyere sats på 800000 kroner.
 • Regjeringen foreslår å etablere 1 ny stipendiatstilling ved Handelshøyskolen BI. Stillingen bevilges med ny og høyere sats på 800000 kroner.
 • Regjeringen foreslår å etablere 1 ny stipendiatstilling ved Det teologiske menighetsfakultet. Stillingen bevilges med ny og høyere sats på 800000 kroner.
 • Det foreslås å styrke basisbevilgningen til:
  • Høgskolen i Oslo med 12,435 millioner kroner.
  • Kunsthøgskolen i Oslo med 1,473 millioner kroner.
  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med 0,746 millioner kroner.
  • Norges idrettshøgskole med 1,464 millioner kroner.
  • Norges Musikkhøgskole med 1,250 millioner kroner.
  • Norges Veterinærhøgskole med 1,657 millioner kroner.
  • Universitetet i Oslo med 63,129 millioner kroner.
  • Det teologiske menighetsfakultet med 1,461 millioner kroner.
  • Høyskolen for Ledelse og Teologi med 0,015 millioner kroner.
  • Barrat Dues Musikkinstitutt med 0,107 millioner kroner.
  • Den norske Balletthøyskole med 0,035 millioner kroner.
  • Den norske Eurytmihøyskole med 0,020 millioner kroner.
  • Diakonhjemmet høgskole med 0,473 millioner kroner.
  • Fjellhaug Misjonsskole med 0,049 millioner kroner.
  • Handelshøyskolen BI med 1,374 millioner kroner.
  • Høyskolen Diakonova med 0,208 millioner kroner.
  • Høgskolen i Staffeldts gate med 0,067 millioner kroner.
  • Lovisenberg diakonale høgskole med 0,332 millioner kroner.
  • Campus Christiania med 0,096 millioner kroner.
  • Rudolf Steinerhøyskolen med 0,069 millioner kroner.
 • Det foreslås å bevilge 1 million kroner til operautdanning og oppstart av repetitørutdanning i samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Tabellen under viser utvikling fra 2008 til 2009 i samlet bevilgningsnivå til universitets- og høyskoleinstitusjonene i Oslo.

Budsjett 2009

Saldert budsjett 2008

Utvikling

Universitetet i Oslo

3 998 283 000

3 787 714 000

6 %

Arkitektur og designhøgskolen i Oslo

111 795 000

104 904 000

7 %

Norges idrettshøyskole

141 171 000

132 911 000

6 %

Norges musikkhøgskole

171 009 000

165 771 000

3 %

Norges veterinærhøyskole

223 155 000

223 653 000

0 %

Høgskolen i Oslo

1 029 551 000

965 727 000

7 %

Kunsthøgskolen i Oslo

286 572 000

196 455 000

46 %

Barrat Due musikkinstitutt

13 584 000

13 929 000

-2 %

Den norske Balletthøyskole

8 142 000

10 234 000

-20 %

Den norske Eurytmihøgskole

3 635 000

3 402 000

7 %

Diakonhjemmet høgskole

103 856 000

94 341 000

10 %

Fjellhaug misjonshøgskole

7 774 000

6 662 000

17 %

Handelshøyskolen BI

187 699 000

184 499 000

2 %

Høgskolen Diakonova

36 401 000

34 736 000

5 %

Høgskolen i Staffeldsgate

9 793 000

9 117 000

7 %

Lovisenberg diakonale høgskole

58 469 000

56 160 000

4 %

Campus Christiana (Tidl Oslo Markedshøyskole og Norsk reiselivshøyskole)

21 444 000

18 470 000

16 %

Rudolf Steinerhøyskolen

10 971 000

10 671 000

3 %

Det teologiske menighetsfakultet

58 989 000

56 040 000

5 %


 • Til riksvei 150 Ring 3 Oslo (Ulvensplitten – Tjernsmyr) er det foreslått en statlig investeringsramme på 310 millioner kroner for 2009. I tillegg er det regnet med 120 millioner kroner i tilskudd fra Oslo kommune. Innenfor denne rammen videreføres arbeidet med prosjektet Ulvensplitten – Sinsen. Prosjektet inngår i Oslopakke 3 og omfatter både nytt hovedveisystem og nytt lokalveisystem i området. En fjelltunnel på Ring 3 mellom Økern og Sinsen (Lørentunnelen) og betongtunnel på Østre Aker vei forbi Økern inngår i prosjektet, som også omfatter etablering av ny hovedrute for gang- og sykkelvei mellom Ulven og Sinsen. I tillegg inngår bygging av ny kommunal vei i Hasle-Ulven-Lørenområdet og bygging av ny Ulvenvei som også er kommunal. Utvikling av Økern T-banestasjon til et viktig kollektivknutepunkt er også en del av prosjektet. Prosjektet ventes nå åpnet for trafikk i 2013.
 • 102 millioner kroner er avsatt til prosjektet E18 Festningstunnelen. Prosjektet omfatter rehabilitering av alt teknisk utstyr i tunnelen, som ble åpnet for trafikk i 1990. Dette fører til at styringssystemer, ventilasjon, skilt og øvrig trafikkteknisk utstyr skiftes ut eller oppgraderes. Videre etableres videoovervåkning med automatisk hendelsesdetektering. Av hensyn til trafikkavviklingen i området er det viktig at rehabiliteringen fullføres før Bjørvikaprosjektet blir åpnet for trafikk i 2010. Prosjektet finansieres i sin helhet med bompenger. Arbeidene tok til i 2007 og ventes fullført i 2009.
 • Til prosjektet ”Vegutbygging i Bjørvika” er det foreslått en statlig bevilgning på 229 millioner kroner. I tillegg er det lagt til grunn at det skal brukes 260 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 3 og 150 millioner kroner i inntekter fra salg av eiendommer i området. Første etappe av prosjektet omfatter ny E18 i en om lag 1200 meter lang tunnel under Bjørvika og Bispevika, mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. 700 meter av denne tunnelen er en såkalt senketunnel. Det skal bygges kryss ved Havnelagret og på Sørenga. I tillegg inngår etablering av en ny veiforbindelse, Østre tangent, i bro over sporområdet ved Oslo S, med tilkopling til Schweigaards gate. I andre etappe skal det bygges nytt lokalt veisystem i området. Anleggsarbeidet startet i 2005, med sikte på at første etappe åpnes for trafikk i 2010. Andre etappe vil etter planen stå ferdig i 2012.
 • Til ”øvrige riksveier”, det vil si riksveier utenom stamveinettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 260 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Oslo får stilt til disposisjon 1042 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 3, ikke medregnet bompenger til drift av kollektivtrafikken. Av bompengene forutsettes 374 millioner kroner til investeringer på stamveinettet og 668 millioner kroner til investeringer på øvrig riksveinett.
 • Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, med særlig vekt på tiltak for kollektivtrafikken. 790 millioner kroner forutsettes nyttet til kollektivtrafikktiltak i Oslo. Av dette er 61 millioner kroner statlige midler. Innenfor rammen til kollektivtiltak foreslås om lag 200 millioner kroner til å videreføre arbeidene på Kolsåsbanen. Første etappe til Åsjordet ble åpnet for trafikk sommeren 2008, og strekningen Åsjordet – Lysakerelven ventes åpnet for trafikk høsten 2010, samtidig med strekningen Lysakerelven – Jar i Akershus. I tillegg foreslås 320 millioner kroner til oppgradering og reinvesteringer i T-banenettet, medregnet T-banestasjoner. Dessuten prioriteres framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken og utbedring av terminaler og knutepunkter, blant annet Jernbanetorget og bussterminalen på Vaterland.
 • Utbedringen av riksvei 4 på Carl Berners plass skal fullføres i 2009. I tillegg legges det opp til å starte arbeid med å bedre forholdene for kollektivtrafikk og syklister på riksvei 161 Ring 2 mellom Carl Berners plass og Vogts gate. Det er også satt av midler til opprusting av riksvei 168 Bogstadveien. Selve anleggsarbeidet skal ta til i 2009/2010.
 • Det er lagt til grunn om lag 290 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 3 til driftstiltak for kollektivtransporten. Midlene forutsettes overført til Ruter AS og skal brukes i tråd med planer utarbeidet av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune og i tråd med forutsetningene i Oslopakke 3. Midlene er planlagt brukt til å øke tilbudet på T-banen i Oslo og til å øke busstilbudet internt i Akershus mellom Oslo og Akershus.
 • Over vedlikeholdsbudsjettet til Jernbaneverket er det satt av om lag 220 millioner kroner til å videreføre arbeidet med fornyelser i Oslotunnelen og togstrekningen Etterstad – Skøyen. For å starte dette arbeidet ble det i juni i år, i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett, bevilget 100 millioner kroner over statsbudsjettet for 2008. Tiltakene er særlig rettet inn mot å begrense mulighetene for forstyrrelser i togtrafikken og minske de negative følgene av slike forstyrrelser, ved blant annet bedre informasjonsopplegg ved eventuelle avvik i togtrafikken.
 • Innenfor det foreslåtte beløpet på 200 millioner kroner til planlegging og grunnerverv over Jernbaneverkets investeringsbudsjett er det i 2009 ventet å bruke om lag 50 millioner kroner til prosjektet Oslo – Ski, inkludert Ski stasjon. Prosjektet må gjennom en ny runde med kommuneplanavklaringer, med tilhørende konsekvensutredninger og etterfølgende runde med utarbeiding av detalj- og reguleringsplan og vedtak. Det er blant annet nødvendig med formelle avklaringer når det gjelder valg av trasé og båndlegging av arealer. Den planlagte utbyggingen av Ski stasjon må utsettes da blant annet utbyggingen må sees i sammenheng med traséføringer for nytt dobbeltspor. Samferdselsdepartementet er opptatt av å ha god framdrift i å bedre togtilbudet for de reisende på Østfoldbanen. Planleggingen og nødvendig grunnerverv vil derfor bli høyt prioritert. Forutsatt nødvendig finansiering og at det gis muligheter til å drive parallelt på flere deler av strekningen samtidig, kan selve byggingen av nytt dobbeltspor Oslo – Ski gjennomføres i løpet av 5-6 år.
 • 5 millioner kroner er avsatt for å gjøre ferdig midlertidige tiltak for å øke kapasiteten på eksisterende godsterminal på Alnabru i påvente av ny terminal. Disse tiltakene vil være ferdig i 2008/2009, og vil øke kapasiteten slik at ventet etterspørsel etter terminalkapasitet vil bli dekket i de neste 3-4 år. Tiltakene vil gi varig verdi også etter ombyggingen av Alnabru-terminalen som helhet. I tillegg er det satt av midler til planleggingen av Alnabru godsterminal.
 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det på landsbasis foreslått 323,4 millioner kroner. Ordningen har som formål å påvirke transportutviklingen i de større byområdene, slik at flere velger kollektivtransport framfor egen bil. Oslo og Akershus og åtte andre byområder vil i 2009 være omfattet av ordningen, og vil dermed bli invitert til å søke om å få tildelt midler fra ordningen. Ved tildeling av midler vil det bli lagt avgjørende vekt på utviklingen i kollektivtransporten og personbilbruken de siste årene. I tråd med ”Klimaforliket” (Innst.S.nr. 145 (2007-2008) skal halve bevilgningen reserveres byområder som inngår forpliktende avtaler med staten om å ta i bruk virkemidler som virker reduserende på bilbruken.
 • Regjeringen foreslår at Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen til å lette omstillinger med 271 millioner kroner, til 1,5 prosent aktivitetsvekst med 390 millioner kroner, til pensjoner med 1 954 millioner kroner og opptrappingsplan rus med 78 millioner kr. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Aktiviteten ved Hans Majestet Kongens Garde knyttet til vaktholdet av kongehuset videreføres i 2009 på samme nivå som i dag.
 • Forsvarsdepartementet ønsker å gjøre Akershus festning til et levende byområde. For å bygge opp under dette styrkes stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur. Departementets støtte til stiftelsen foreslås økt med 0,2 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2008, til ca. 1,3 millioner kroner.
 • Som et ledd i utbedringen av de nasjonale festningsverkene vil utbedring av murene ved Akershus festning fortsette. I 2009 vil de påbegynte arbeidene ved Prins Carls bastion avsluttes, og utbedring av murene på Kronprinsens bastion vil bli startet opp.
 • Som et ledd i regjeringens satsing på forsvarsmusikken, er Forsvarets musikk styrket med 7 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2008. Forsvarets musikk vil øke sin aktivitet i 2009 i tråd med bevilgningsøkningen. Forsvarets stabsmusikkorps videreføres i Oslo.
 • Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det vil gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet). Utbyggingen av Nødnett er om lag ett år forsinket. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i operativ bruk i 2009. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for utbyggingen av systemet og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten. Regjeringen foreslår å bevilge ca. 561 millioner kroner til Nødnett i 2009 for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn.
 • Regjeringen ønsker å gi et mer helhetlig og samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep. Det ble i 2007 opprettet en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling - såkalte Barnehus (tidligere Barnas hus) – i Bergen og Hamar. I 2008 blir det opprettet Barnehus i Kristiansand, Trondheim og Tromsø. Innen utgangen av 2009 vil det i tillegg bli lagt til rette for å opprette Barnehus i Oslo.
 • Det er etablert et forpliktende samarbeid mellom Politidirektoratet, Oslo politidistrikt, nærliggende politidistrikt og politiets særorganer for å sikre en koordinert og styrket innsats mot gjengkriminalitet. Det er i perioden 2006 – 2008 årlig bevilget seks millioner kroner til prosjektet for å sikre økt innsats. Det er positive effekter av satsingen. Høsten 2008 vil det bli tatt stilling til om prosjektet skal videreføres i 2009.
 • Budsjettet til Oslo politidistrikt er økt med 38,2 millioner kroner (eksklusive lønns- og prisstigning) fra saldert budsjett i 2008. Dette skal dekke 20 nye politistillinger fra høsten 2009, opprettelse av sivile stillinger slik at politiutdannede kan frigjøres fra administrative oppgaver til politioppgaver og styrking av utlendingsforvaltningen. Videre skal det dekke opprettelse av to politiposter. Til ytterligere bekjempelse av økonomisk kriminalitet foreslås det bevilget 12 millioner kroner til Oslo politidistrikt i 2009 slik at det kan opprettes 3 tverrfaglige etterforskningsteam.
 • Regjeringen vil ha en mer effektiv straffesakskjede og øker derfor opptaket til politiet. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 økes dette til 552 studenter. Dette er det høyeste opptaket av studenter som har vært ved Politihøgskolen.
 • Regjeringen vil starte oppfølgingen av voldtektsutvalgets forslag i NOU 2008: 4 ”Fra ord til handling” om etablering av en ny landsdekkende spesialenhet, SEPOL, ved å i første omgang etablere et miljø bestående av fire etterforskere ved Kripos fra 2. halvår 2009.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med totalt 60 millioner kroner til politiets arbeid på utlendingsfeltet. I revidert nasjonalbudsjett for 2008 ble det bevilget 40 millioner kroner for å kunne håndtere økte asylankomster, uttransporteringer og behandling av oppholdssaker. Regjeringen foreslår å videreføre og øke bevilgningen med ytterligere 20 millioner kroner. Politiets utlendingsenhet vil i den forbindelse bli styrket blant annet i arbeidet med registrering av asylsøkere og uttransporteringer.
 • Fengselsstraff har særlige negative virkninger for barn og unge under 18 år. Vanligvis er det mellom fem og ti barn og unge i norske fengsler. Justisdepartementet planlegger etablering av et særskilt tilpasset tilbud til de yngste lovbryterne hvor alle andre alternativer til fengsel er undersøkt. Det arbeides blant annet med å etablere et slikt tilbud i Oslo-området. Det nye tilbudet skal i sin utforming være tilnærmet lik en bolig, uten fengselspreg. Kravet til sikkerhet, de særskilte behovene som denne gruppen har og kravet til fleksibilitet, skal ivaretas gjennom en kombinasjon av bygningsmessige og bemanningsmessige tiltak. Det må etableres et tett og solid samarbeid med andre offentlige etater, blant annet med lokalt barnevern, skolemyndigheter og helsetjenesten.
 • En stor andel av kriminalomsorgens målgruppe er personer med rusmiddelproblemer. Det er behov for å styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudet til innsatte og domfelte. For å gi kvinner et likeverdig tilbud som det som eksisterer for menn ved Oslo fengsel foreslår regjeringen å bevilge 2,5 millioner kroner i 2009 til et stifinnerprosjekt for kvinner ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan Oslo og Akershus gjennomføres.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres
 • Bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er økt med 30 millioner kroner for hele landet. Av økningen er 2 millioner kroner satt av til kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste ved skadefellingsoppdrag. Videre er bevilgningen til bestandsovervåking av rovvilt økt med 6 millioner kroner, rovviltkontaktnettets budsjett med 4 millioner kroner, og SNOs fellingslag med 1 million kroner. Dette vil også berøre rovviltregion 4 Oslo, Akershus og Østfold. For øvrig øker bevilgningene til erstatninger for husdyr tatt av rovdyr med 13 millioner kroner, primært til villreinerstatninger.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokal verdi og hvor engasjementet fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 4 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, blant annet Olavsklosteret i Oslo.
 • Regjeringen foreslår en økning på 12 millioner kroner, for å bedre miljø og levekår i Groruddalen. Viktige tiltak i 2009 vil være en hovedsykkelvei langs Alna, start i arbeidet med å gjenåpne Alna på strekninger der den er lagt i rør, og en utvidelse av Alna miljøpark.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Oslo er en av de 13 byene som tar del i dette prosjektet.
 • Ordningen med husleietvistutvalg foreslås utvidet til å omfatte Trondheim og Bergen , samtidig som Regjeringen foreslår at Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus gjøres permanent. Husleietvistutvalgeter et tvisteløsningsorgan som kan avgjøre alle typer tvister om leie av bolig.
 • Regjeringen og Oslo kommune har inngått en avtale om et felles løft for Groruddalen. Hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår. Kommunal- og regionaldepartementet har det statlige ansvaret for å støtte opp under programområde 3 ”Bolig-, by- og stedsutvikling”. Kommunal- og regionaldepartementets bevilgning til innsatsen i Groruddalen foreslås å være 43 millioner kroner i 2009, i likhet med bevilgningene i 2007 og 2008.
 • Det foreslås en bevilgning på 10,5 millioner kroner (10,50 kroner i 2008) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Beløpet inkluderer en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkene som deltar i det enkelte program.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2008-2009 er på landsbasis 6,3 prosent, regnet fra anslag på regnskap 2008.

  Frie inntekter er i tabellen vist som skatt på inntekt og formue (inkl. inntektsutjevning) og rammetilskudd. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået for 2008 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2008 (RNB-nivå) og korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Når det gjelder skatt er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2007, siden skattetall for 2008 ikke foreligger før i januar 2009. For den enkelte kommune er skattenivået før inntektsutjevning fremskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle.

  Etter framleggelsen av RNB har anslaget på kommunesektorens skatteinntekter for 2008 økt med 1 milliard kroner. Veksten fra 2008 til 2009 er også påvirket av at engangsbevilgningen på 100 millioner kroner til fylkeskommunene som Stortinget vedtok i RNB-behandlingen, ikke er videreført. Beregnes veksten ut fra anslag på regnskap i 2008 innebærer dette at nivået på kommunesektorens inntekter i 2008 er 1,1 milliarder høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beregnet ut fra anslag på regnskap vil realveksten i sektorens frie inntekter i 2009 bli 1,7 prosent. For tall for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008-2009), Grønt hefte tabell 3-fk og tabell 3-k.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) er i 2009 på 4,5 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Veksttallene inkluderer videre ikke 100 millioner i ekstra skjønn til sørnorske kommuner som også skal fordeles av fylkesmannen. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler/ekstra skjønn Sør-Norge. Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner i positiv retning. Eiendomsskatter med mer er inkludert i vekstanslaget for landet, men ikke fordelt på fylker og enkeltkommuner.

   

  Oslo kommune

  Vekst i frie inntekter fra 2008-2009

  Oslo kommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,0 prosent (fra RNB-nivå 2008). Dette er 1,9 prosentpoeng under den anslåtte veksten til kommunene på landsbasis.

  Oslo fylkeskommune anslås å få en vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent (fra RNB-nivå 2008), dette er 2,6 prosentpoeng under den anslåtte veksten til fylkeskommunene på landsbasis.

  Oslo kommune og fylkeskommune anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,8 prosent (fra RNB-nivå 2008). Dette er 2,1 prosentpoeng under den anslåtte nominelle veksten i de frie inntektene til kommunesektoren på 6,9 prosent.

  Som vist i kommuneproposisjonen taper Oslo betydelig på omlegging av skatteelementene i inntektssystemet. I tillegg må Oslo være med på å finansiere omleggingen av distriktspolitiske tilskudd, veksttilskudd og inntektsgarantitilskuddet.

  Oslo får derfor et hovedstadstilskudd på 300 millioner kroner. I tillegg vil Oslo komme inn under kriteriene for veksttilskudd og også tjene på omleggingen av bruk av befolkningstall. Veksttilskuddet for Oslo vil utgjøre om lag 56 millioner kroner.

  Det er ingen endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene. At Oslo kommer noe dårligere ut enn før har sammenheng med virkningen av nyere kriteriedata og at det er stor variasjon i beregnet utgiftsbehov fylkeskommunene i mellom (kostnadsnøkkelen). Oslo som fylkeskommune har et lavt utgiftsbehov.

  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

  Sett under ett hadde Oslo i 2007 utgiftskorrigerte frie inntekter på 111 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd. Oslo kommune har relativt høye skatteinntekter.

  Finansielle indikatorer

  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Oslo kommune hadde i 2007 et netto driftsresultat på 4,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunesektoren samlet (inklusiv Oslo) var 2,3 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Oslo kommune hadde i gjennomsnitt 23 468 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2007 (Oslo som konsern). Landsgjennomsnittet for kommunesektoren samlet (som konsern inklusiv Oslo) var 23 557 kroner.

  Nominell vekst i frie inntekter for Oslo som kommune og fylkeskommune

  Vekst RNB 2008 til 2009

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2009

  (1 000 kr)

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  Prosent

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2007

  (i % av landsgj.)

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  Netto

  lånegjeld

  (kr. per innb.)

  Anslag på

  merskattevekst

  2008 etter

  RNB

  (i 2008 kroner)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Fylke

  03 Oslo

  3 976 233

  163 311

  4,3

  113

  4,6

  -23 468

  13 463

  Kommune

  0301 Oslo

  18 579 059

  877 968

  5,0

  111

  4,6

  -23 468

  122 871

  Oslo samlet

  22555292

  1041279

  4,8

  111

  4,6

  23 468

  136 334

    Kolonne 1: Anslag på frie inntekter 2009, 1000 kroner
    Kolonne 2: Vekst RNB-2008 til 2009, nominelle tall i 1000 kroner
    Kolonne 3: Vekst RNB-2008 til 2009, nominell prosentvis vekst
    Kolonne 7: Anslag på merskattevekst i 2008 beregnet ut fra fordelingen av skatteinntekter 2007. Tallene er i 2008-kroner.

   Til toppen