Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Fylkesoversikt
(0.6 MB)

Svalbard

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å tildele 82,2 millioner kroner i 2009 til Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS).
 • Regjeringe foreslår en engangsbevilgning på 2 millioner kroner til forskingsaktiviteter på Svalbard i 2009, i tillegg til det som allerede går til formålet gjennom Norges forskningsråd. Det blir videre foreslått å bevilge midler til fem nye rekrutteringsstillinger knyttet til forskning i nordområdene.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

  Vedtak 2008

  Endring

  Endring i pst.

  Forslag 2009

  Bibliotektjeneste på Svalbard

  247

  11

  4,5

  258

  Kulturtiltak på Svalbard (Longyarbyen lokalstyre)

  146

  6

  4,1

  152

  Svalbard Museum

  1 043

  46

  4,4

  1 089

  Svalbard

  1 436

  63

  4,4

  1 499

  • Innsatsen i polarstrøkene blir styrket ytterligere med 6,5 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til Zeppelin målestasjon, infrastruktur i Ny-Ålesund og styrket overvåking av flora og fauna på Svalbard.
  • Den ødelagte norske forskingsstasjonen på Bouvetøya skal erstattes med en ny stasjon. Det er foreslått bevilget 8,8 millioner kroner til dette.
  • Regjeringen foreslår at det over statsbudsjettet for 2009 bevilges 25 millioner kroner til investeringer i nytt kraftverk i Ny-Ålesund. Det er nødvendig med nytt kraftverk for å sikre stabil og miljøvennlig energiproduksjon. Kraftstasjonen er i dag den største forurensningskilden i Ny-Ålesund. Les mer i kapittel 953 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.

    Til toppen