Skatte- og avgiftstabeller 2009

Forslag til avgiftssatser for 2009
Nye avgiftssatser for 2009.


Forslag til skattesatser 2009
Nye skattesatser for 2009


Fordelingstabell
Gjennomsnittlig endring i skatt i ulike intervaller for bruttoinntekt. Skatteopplegget for 2009 sammenliknet med lønnsjusterte 2008-regler (referansesystemet).