Nyheter

22 December 2008 - Vedtatt budsjett for 2009

Nå foreligger publikasjonen Statsbudsjettet 2009, eller "Blå bok", som den også er kjent som. Blå bok gir en oppsummering av saldert budsjett for 2009 slik det ble vedtatt i Stortinget i desember 2008.

Les mer på Stortingets nettsider


21 November 2008 - Finanskomiteens budsjettinnstilling

Finanskomiteen avga 20. november tre innstillinger. Budsjettinnstillingene skal behandles i Stortinget den 27. november.

Les mer her


04 October 2008 - Regjeringens budsjettforslag 2009

- Vi vil prioritere velferd og fellesskap framfor skattelette. Det har vi gjort i de tre årene vi har bak oss. Det gjør vi i det året vi har foran oss. Vi øker ikke skattenivået, men vi omfordeler. Når det offentlige forbruket neste år er høyere enn det private forbruket er det fordi vi prioriterer helse, omsorg og utdanning.