Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CIP – EU-program for konkurranseevne og innovasjon

EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP) har som mål å styrke innovasjon og konkurransekraft i europeisk næringsliv, skape et innovativt og inkluderende informasjonssamfunn og fremme effektiv energibruk og økt bruk av fornybar energi i Europa. Programmet har særlig fokus på små og mellomstore bedrifter. Dette kan også omfatte bedrifter som er relativt store etter norske forhold. CIP er dermed relevant for en stor del av norsk næringsliv.

Et nasjonalt kontaktpunkt for det første delprogrammet er etablert under Innovasjon Norge. Det nasjonale kontaktpunktet skal bl.a. informere norske aktører om mulighetene knyttet til CIP, og mobilisere til størst mulig norsk uttelling fra programmet.

Les mer i kapittel 924 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.