Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CLIMIT

CLIMIT-programmet er et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fossilt basert kraftproduksjon med fangst og lagring av CO2.

Innsatsen skal være rettet mot teknologi­utvikling, men det legges også vekt på å finne muligheter for fremtidig industrialisering og verdiskaping i norsk industri.

Programmet finansieres dels med midler som disponeres av Gassnova SF og dels med midler som disponeres av Forskningsrådet. Prosjekt­porteføljen vil i særlig grad være innrettet mot teknologiløsninger for fangst av CO2 på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Videre prioriteres utvikling av kunnskap og løsninger for sikker og pålitelig lagring av CO2 i geologiske formasjoner.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 150 millioner kroner for 2009 til CLIMIT-programmet. Av dette er om lag 82 millioner kroner knyttet til Gassnovas aktiviteter for utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering. I tillegg foreslås det bevilget 68,5 millioner kroner til Forskningsrådets aktiviteter for forskning og utvikling knyttet til CO2-håndtering.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, kapittel 1.4, budsjettkapittel 1830 og 1833.

Se også Gassnova SF og Forskningsrådet.