Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-håndtering

Regjeringen foreslår totalt å bevilge 1 755 millioner kroner til videre arbeid med CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad og drift av Gassnova SF, som ivaretar statens interesser knyttet til CO2-håndtering. I tillegg blir CLIMIT-programmet styrket med 20 millioner kroner til totalt om lag 150 millioner kroner. Det foreslås bevilget 20 millioner kroner til arbeid med CO2-håndtering internasjonalt over Olje- og energidepartementets budsjett. Samlet innebærer dette forslag om lag 1 925 millioner kroner til arbeid med CO2-håndtering i budsjett for 2009, en økning på 800 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2008.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, kapittel 1.4, budsjettkapittel 1833.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.