Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Digital deltakelse og inkludering

Regjeringen har som mål at alle skal kunne ta del i informasjonssamfunnet, og arbeider for å unngå at grupper av innbyggere blir hengende etter i den digitale utviklingen. Regjeringen satser derfor særlig på økt deltakelse for eldre, innbyggere med minoritetsbakgrunn og funksjonshemmede. Videre er tiltak for å bidra til tilgang til IKT og bredbåndsteknologi, samt tilgjengelighet og brukervennlighet, sentralt i Regjeringens arbeid.

Se også temaet IKT-politikk/eNorge på regjeringen.no.