Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) ble etablert 1. januar 2008. Direktoratet skal:
  • Være en pådriver i utviklingen av ledere og ansatte i staten (lederopplæring, språkprosjekt, inkluderende arbeidsliv)
  • Legge til rette for en koordinert og kostnadseffektiv bruk av IKT i offentlig sektor (eForvaltning, Standardiseringsrådet, Offentlig elektronisk postjournal)
  • Etablere og drive en felles infrastruktur for eID i offentlig sektor
  • Legge til rette for samfunnsnyttige, kostnadseffektive og kvalitetsrettede offentlige innkjøp

Se også Elektronisk ID og i Fornyings- og administrasjonsdepartementets fagproposisjon.