Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EØS - finansieringsordningene

Gjennom EØS-finansieringsordningene gir Norge et viktig bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i det utvidete EØS-området gjennom å støtte prosjekter i EUs 12 nye medlemsland, samt Hellas, Portugal og Spania. Det gis blant annet støtte til prosjekter innen miljøvern, helse og barn, forskning, bevaring av europeisk kulturarv, utdanning og justissamarbeid. De bilaterale samarbeidsprogrammene med Bulgaria og Romania har fokus på miljø, klima og energi.

I perioden mai 2004 – april 2009 stiller Norge til rådighet om lag 10,2 milliarder kroner. For 2009 foreslår Regjeringen å bevilge 1,785 milliarder kroner under EØS-finansieringsordningene, og 120 millioner kroner under de bilaterale samarbeidsprogrammene med Bulgaria og Romania. I tillegg kommer forslag om 50 millioner kroner til utbetaling i 2009 til tilsagn inngått under ordningen for perioden 1999-2003.