Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EXPO 2010

Regjeringen har besluttet at Norge skal delta på EXPO 2010 for å styrke det bilaterale forholdet til Kina, bidra til Norges omdømmebygging og være en katalysator for norsk næringsliv. Beslutningen om deltakelse på EXPO 2010 ble fattet i tråd med regjeringens Kina-strategi hvor det heter at regjeringen vil «arbeide for å fremme norske næringsinteresser, norsk spisskompetanse og norske verdier» i Kina. Deltakelsen på EXPO 2010 er således en viktig brikke i en langsiktig norsk satsning i Kina. EXPO 2010 vil også bidra til å styrke forskningssamarbeid og kulturutveksling mellom Kina og Norge.

Norges deltakelse på EXPO 2010 er etablert som et partnerskap mellom staten og næringslivet.

Verdensutstillingen i Shanghai finner sted fra 1. mai til 30. oktober 2010. EXPO 2010 er ventet å bli den største verdensutstillingen i nyere tid. Det ventes flere enn 200 deltakende land og organisasjoner og flere enn 70 millioner besøkende. Kinesiske myndigheter knytter betydelig prestisje til utstillingen.

Les mer i kapittel 934, post 74 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.

Se også pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.