Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Egenandeler

For 2009 foreslår Regjeringen at egenandeler, samt egenandelstak 1 og 2, prisjusteres med om lag 2,5 prosent.

Forslaget innebærer at beløpsgrensen for frikort for egenandelstak 1 heves fra 1 740 kroner til 1 780 kroner fra 1.1.2009. Samtidig heves egenandelstak 2 fra 2 500 kroner til 2 560 kroner.

Forslaget innebærer at egenandel på legehjelp, poliklinikker, fysioterapi og psykologhjelp økes med 5,0 prosent fra 1. juli 2009. Dette har sammenheng med at disse egenandelene endres i forbindelse med takstforhandlingene på våren. Økningen fra 1. juli 2009 tilsvarer 2,5 prosent i helårseffekt.

For øvrige helsetjenester øker egenandelene med om lag 2,5 prosent fra 1. januar 2009. Dette omfatter blant annet egenandel på medisiner på blå resept og reiseutgifter for pasienter.