Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår at kommunene skal ha adgang til å skrive ut kommunal eiendomsskatt på frittflytende oppdrettsanlegg i sjø. Forslaget vil sikre likebehandling av oppdrettsanlegg uavhengig av om disse er forankret i land eller i sjøbunnen. Etter forslaget vil det bare være adgang til å skrive ut eiendomsskatt på oppdrettsanlegg dersom det samtidig enten skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, på verk og bruk i kommunen eller bare på oppdrettsanlegg dersom det ikke eksisterer verk og bruk i kommunen. Skattegrunnlaget er det fysiske anlegget. Fiskebestanden og konsesjonen til å drive oppdrett inngår ikke i dette.

Videre foreslår regjeringen at det innføres et obligatorisk fritak i eiendomsskatten for gartnerier og planteskoler hvor disse er tilknyttet landbruksvirksomhet.

Les mer i Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) kapittel 12.