Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektronisk ID (eID)

Regjeringen tar nå et strategisk grep for å etablere en felles infrastruktur for elektronisk ID (eID) og e-signatur for offentlig sektor. Overgang til elektronisk tjenesteyting er et av Regjeringens viktigste tiltak for fornying av offentlig sektor. For å gjøre en slik overgang mulig, er det nødvendig å etablere en felles, sikker løsning for eID. Regjeringen foreslår en bevilgning på 80 millioner kroner for å utvikle en slik løsning. Hovedansvaret for dette arbeidet ligger i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Det tas sikte på et samarbeid med Skattedirektoratet og Politidirektoratet.

Se også Direktoratet for forvaltning og IKT.

Felles løft for elektronisk ID i offentlig sektor 
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/eID_brev.pdf

Pressemelding