Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektronisk hjemmesoning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kriminalomsorgen med om lag 35 millioner kroner til helårsdrift av nye fengselsplasser opprettet i 2008 og til prøveordningen med straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Prøveordningen er satt i gang høsten 2008 og skal etableres i Oslo, Vestfold, Hedmark, Rogaland, Sogn- og fjordane og Troms. Ordningen vil kunne gi en kapasitet tilsvarende om lag 130 fengselsplasser. En innsatt kan overføres til soning med elektronisk kontroll når det er fire måneder igjen til prøveløslatelse og når den innsatte har jobb eller tar utdanning. Dette vil gi en enklere overgang til livet utenfor fengsel. For dommer opp til fire måneder kan hele straffen sones med elektronisk kontroll. De fleste dommene i soningskøen er under 90 dager.

Se også Kriminalomsorgen.