Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energifondet

Energifondet er etablert som en langsiktig finansieringskilde for energiomlegging. Midlene fra Energifondet forvaltes av Enova SF. I 2009 budsjetteres det med inntekter til Energifondet gjennom et påslag på nettariffen for uttak av kraft i distribusjonsnettet, avkastning fra Grunnfond for fornybar energi og energi­effektivisering, i tillegg til forslag om en bevilgning over stats­budsjettet. Påslaget på nettariffen er på 1,0 øre/kWh og inntektene budsjetteres til om lag 735 millioner kroner i 2009. Grunnfondet vil i 2009 gi en avkastning på 431 millioner kroner, hvorav 391 millioner kroner foreslås overført til Energifondet. I tillegg foreslår Regjeringen en bevilgning på 200 millioner kroner. Totale inntekter til Energifondet budsjetteres til om lag 1 426 millioner kroner i 2009, inkludert renter. Dette er en økning på om lag 21 millioner kroner i forhold til 2008. Tilsagns­fullmakten på 400 millioner kroner foreslås videreført i 2009.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon kapittel 1.2, budsjettkapittel 1825.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Se også Enova SF.