Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Engangsavgiften

I budsjettet for 2009 foreslår Regjeringen å gjøre det mer lønnsomt å kjøpe biler med lavere CO2-utslipp. Regjeringen foreslår å endre satsstrukturen i CO2-komponenten ved å innføre et fast fradrag i avgiften på 500 kroner per gram utslipp under 120 g/km. Det særskilte fradraget omfatter kun kjøretøy som har utslipp under 120 g/km. I tillegg foreslås det å sette avgiftssatsen som gjelder i intervallet mellom null og 120 g/km til null kroner per gram.

Les mer i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.5.4.

Se pressemelding fra Finansdepartementet om bilavgifter.