Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Entreprenørskap blant unge og kvinner

Tilgang på arbeidsplasser er grunnleggende for at folk skal ha valgfrihet med hensyn til bosted. I arbeidet med entreprenørskap legger Regjeringen stor vekt på at det blir lagt til rette for unge og kvinner som ønsker å skape sin egen arbeidsplass ved å etablere bedrift.

Ungt Entreprenørskap er en organisasjon som arbeider aktivt sammen med skoler og utdanningsinstitusjoner for å bidra til at alle elever og studenter på samtlige utdanningstrinn får et tilbud om opplæring i entreprenørskap. Organisasjonen har avdelinger i alle fylker.

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til Ungt Entreprenørskap både over Nærings- og handelsdepartementets og Kommunal- og regionaldepartementets budsjett i 2009. Over Nærings- og handelsdepartementets budsjett foreslås det en bevilgning på 11 millioner kroner til Ungt Entreprenørskap. Dette er det en økning på 1 million kroner fra 2008. Over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett foreslås det en bevilgning til Ungt Entreprenørskap på 8 millioner kroner i 2009. Dette er en økning på 2 millioner kroner fra 2008. I tillegg støtter også Kunnskapsdepartementet Ungt Entreprenørskap.

I tillegg til satsing på Ungt Entreprenørskap, foreslår Regjeringen en bevilgning på 13 millioner kroner over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett til Unge i fokus og ung mentorordning i regi av Innovasjon Norge. Dette er en økning på 3 millioner kroner fra 2008.

Regjeringen styrket satsingen på kvinner og entreprenørskap i 2008. Det foreslås å opprettholde nivået i 2009 med totalt 32 millioner kroner fordelt på virkemiddelaktørene Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskingsråd. Regjeringen vil også oppfordre fylkeskommunene til å prioritere kvinner og unge innenfor de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene.

Se også omtale under stikkordet Innovasjon Norge.