Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Etisk kompetanseheving - Omsorgsplan 2015

Helse - og omsorgsdepartementet vil styrke det systematiske etikkarbeidet i omsorgstjenesten, og har derfor igangsatt et treårig samarbeidsprosjekt med KS og yrkesorganisasjonene i 100 kommuner. For å sikre at alle norske kommuner etablerer møteplasser for etisk refleksjon og får mulighet til delta i program for etisk kompetanseheving, foreslås det å øke bevilgningen til prosjektet ”Samarbeid om etisk kompetanseheving” med til sammen 3 millioner kroner i 2009. Satsingen inngår i Kompetanseløftet 2015.

For å sikre en langsiktig forankring og systematisk oppfølging og evaluering av arbeidet med etisk kompetanseheving i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, vil Helse - og omsorgsdepartementet bevilge 2 millioner kroner til Senter for Medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo i 2009.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon, kategoriinnledning 10.60.

Se også egen pressemelding om omsorgstjenesten fra Helse- og omsorgsdepartementet.