Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Etnisk diskriminering

Arbeidet mot rasisme og diskriminering krever en langsiktig og systematisk innsats. Regjeringen foreslår å styrke dette arbeidet med fire millioner kroner i 2009. Midlene skal gå til tiltak i ny handlingsplan mot etnisk diskriminering som skal legges frem våren 2009.

Handlingsplanen skal forebygge og bekjempe både direkte og indirekte diskriminering. Arbeidsliv og offentlig tjenesteyting vil være sentrale innsatsområder i planen.

Les mer i Barne- og likestillingsdepartementets fagproposisjon kapittel 846 Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.