Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fri programvare

Regjeringen har som mål å øke bruken av fri programvare for å oppnå innovasjon i offentlig sektor og stimulere til nyetableringer i næringslivet. Regjeringen vil vurdere å innføre en preferansepolitikk for fri programvare og vurdere fri programvare som tema i relevant utdanning.

Staten bidro i 2007 til etableringen av Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. For 2009 foreslås det en bevilgning til tilskudd til dette kompetansesenteret på om lag 4,2 millioner kroner. Gjennom et slikt tilskudd vil Regjeringen bidra til å spre kunnskap om fri programvare, og stille ressurser til rådighet for offentlige virksomheter som ønsker å ta fri programvare i bruk.

Se også temaet IKT-politikk/eNorge på regjeringen.no