Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

GIEK

Regjeringen foreslår å utvide rammen for GIEKs alminnelige garantiordning med 10 milliarder kroner, fra 50 til 60 milliarder kroner. Denne rammeutvidelsen vil sikre påregnelige og konkurransedyktige rammevilkår for norsk eksportrettet næringsliv, og vil være spesielt viktig for offshoreindustrien og maritim næring.

GIEK skal fremme norsk eksport og investeringer i utlandet, og tilbyr langsiktige garantier for eksportkreditter tilpasset norske bedrifters behov. GIEK garanterer for eksport til land over hele verden, og kan medvirke til eksport av alle typer varer og tjenester.

Les mer i kapittel 2460 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.

Se også pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.