Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gassnova SF

Gassnova SF har som formål å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering (teknologi­utvikling, fangst, transport, injeksjon, lagring av CO2), og å gjennomføre de prosjekter som foretaksmøtet bestemmer. Det er en målsetting at foretakets arbeid skal resultere i kostnads­reduksjoner knyttet til CO2-håndtering. Videre skal foretaket gi råd til Olje- og energidepartementet i forhold til spørsmål vedrørende CO2-håndtering og legge til rette for at statens deltakelse i CO2-håndteringsprosjekter kan nyttiggjøres best mulig av staten eller statlig eide enheter. Gassnova skal for øvrig bidra til gjennomføring av CLIMIT-programmet.

Regjeringen foreslår et administrasjonsbudsjett for Gassnova SF på 70 millioner kroner i 2009, hvorav 10 millioner kroner knytter seg til administrasjon av CLIMIT-programmet.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon kapittel 1.4, og budsjettkapittel 1833.