Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gassteknologifondet - Fondet for miljøvennlig gassteknologi

Fondet for miljøvennlig gassteknologi ble opprettet 1. juli 2004 med en fondskapital på to milliarder kroner. Fondet ble opprettet med bakgrunn i behovet for en forutsigbar og stabil finansiering av utviklingen av miljøvennlige gasskraftteknologier. Fondet vil i 2008 gi en avkastning på 91,8 millioner kroner.

Avkastningen benyttes til CLIMIT-programmet og disponeres av Gassnova SF. Gassnovas administrative utgifter knyttet til CLIMIT-programmet dekkes av fondsavkastningen. I tillegg forslås det bevilget 68,5 millioner kroner til CLIMIT-programmet gjennom Forskningsrådet. CLIMIT-programmet er et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fossilt basert kraftproduksjon med fangst og lagring av CO2.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon kapittel 1.4, og budsjettkapittel 1833 og 4833.

Se også Gassnova SF og CLIMIT.