Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Geologisk kartlegging

Som en oppfølging av St.meld. nr. 8 (2005 2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplanen), har Oljedirektoratet sommeren 2007 og 2008 drevet seismikkinnsamling utenfor Lofoten og Vesterålen. Undersøkelsene bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget før oppdateringen av forvaltningsplanen i 2010.

Regjeringen foreslår å bevilge 220 millioner kroner til geologisk kartlegging i 2009. Bevilgningen for 2009 vil i hovedsak dekke arbeidet med videre geologisk kartlegging i området Nordland VII og Troms II. Videre skal bevilgningen også dekke utgifter knyttet til følgeforskning på seismikkens virkninger på fisk i forbindelse med Oljedirektoratets seismikkinnsamling i Nordland VII og Troms II sommeren 2009.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon kapittel 1.1, budsjettkapittel 1810.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.