Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gjeldslette for utviklingsland

Regjeringen har som målsetting at Norge skal være i front internasjonalt når det gjelder finansielle bidrag til gjeldslette for utviklingsland. Bevilgningen til gjeldslette er foreslått til 270 millioner kroner i 2009. Midlene foreslås hovedsakelig brukt til å følge opp Norges internasjonale forpliktelser til Verdensbankens og Det internasjonale pengefondets gjeldsletteordninger (HIPC og MDRI). I tillegg planlegges det å bidra til et internasjonalt gjenkjøp av fattige lands kommersielle gjeld for å hjelpe mot såkalte ”gribbefond”. Det er også planlagt bidrag til sletting av misligholdt gjeld (restanseklareringsoperasjoner) samt støtte til enkelte organisasjoner som arbeider med gjeldsrelaterte spørsmål.