Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gjengkriminalitet

Det er etablert et forpliktende samarbeid mellom Politidirektoratet, Oslo politidistrikt, nærliggende politidistrikt og politiets særorganer for å sikre en koordinert og styrket innsats mot gjengkriminalitet. Det er i perioden 2006 – 2008 årlig bevilget seks millioner kroner til prosjektet for å sikre økt innsats. Satsingen har hatt postitiv effekt og foreslås derfor videreført.