Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Godkjenning av legemidler

Regjeringen foreslår å styrke Legemiddelverket med 25,6 millioner kroner for å øke saksbehandlingskapasiteten for markedsføringstillatelser, samt å legge til rette for effektivisering gjennom digitalisering av søknadsprosess og arkivfunksjon. Styrkingen finansieres ved å øke registreringsavgiften. Bakgrunnen er en vedvarende økning i antall søknader om markedsføringstillatelse. Søknadsmengden er firedoblet siden 2000, og det er foreløpig ikke grunn til å anta at veksten vil avta.