Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Godt styresett - bistand

Godt styresett og anti-korrupsjon er ett av Regjeringens fem satsingsområder i bistanden. Styrkingen fra de to foregående årene videreføres i 2009. Statsbygging i sårbare stater, styrking av offentlig sektor i utvalgte samarbeidsland, styrking av uavhengige medier, økt innsats mot korrupsjon internasjonalt og på landnivå for å støtte freds- og forsoningsprosesser, og støtte til bygging av demokratiske og sosialt inkluderende styresett prioriteres. Norge er en pådriver for tilslutning til og praktisk gjennomføring av FNs konvensjon mot korrupsjon, og vi vil bistå våre samarbeidsland i dette arbeidet. Det samarbeides bredt internasjonalt med blant annet Verdensbanken for å stoppe korrupsjon og hvitvasking av penger fra utviklingsland, og for å tilbakeføre stjålne verdier til opphavslandet.