Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Groruddalen - Alna

Regjeringen følger opp intensjonsavtalen med Oslo kommune, om et langsiktig samarbeid for å bedre miljø og levekår i Groruddalen og foreslår en økning på 12 millioner kroner.

Viktige tiltak i 2009 vil være hovedsykkelveg langs Alna, start i arbeidet med å gjenåpne Alna på strekninger der den er lagt i rør, og en utvidelse av Alna miljøpark.

Se også pressemelding fra Miljøverndepartementet.