Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnavgift på engangsemballasje

ESA har i grunngitt uttalelse 16. april 2008 opprettholdt sitt syn om at grunnavgiften på engangsemballasje er i strid med EØS-avtalen artikkel 14 (diskrimineringsforbudet). ESAs uttalelse omfatter engangsemballasje til brus og vann. Uttalelsen ble besvart 23. juni 2008. I svarbrevet fastholdes Regjeringens syn om at grunnavgiften kan opprettholdes som en miljøavgift etter EØS-avtalen.

Les mer i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.7.