Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnbeløpet (G)

Grunnbeløpet i folketrygden er en sentral størrelse i dagens pensjonssystem. Det benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og ved beregning av pensjoner fra folketrygden. Folketrygdens grunnbeløp forkortes G, og reguleres 1. mai hvert år. Grunnbeløpet fra 1. mai 2008 er 70 256 kroner.