Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering

Grunnfond for fornybar energi og energi­effektivisering ble opprettet 2. januar 2007 med en fondskapital på ti milliarder kroner. Fondet ble opprettet med bakgrunn i behovet for en forutsigbar og stabil finansiering av satsingen på fornybar energi og energieffektivisering.

Fondet vil i 2009 gi en avkastning på 431 millioner kroner, hvorav 391 millioner kroner foreslås overført til Energifondet og 40 mill. kroner foreslås bevilget til tilskuddsordningen for elektrisitetssparing i husholdninger.

Regjeringen foreslår å styrke grunnfondet med ti milliarder kroner i 2009 og ytterligere inntil ti milliarder kroner innen 2012. Avkastningen fra grunnfondet forventes å bli over 900 millioner kroner fra 2010 når fondskapitalen kommer opp i 20 milliarder kroner.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon kapittel 1.2, budsjettkapittel 1825, 4825.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Se også Energifondet.