Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gulating lagmannsrett

Regjeringen ønsker at Gulating lagmannsrett skal ha tidsriktige og funksjonelle lokaler som legger til rette for en effektiv saksavvikling og ivaretar hensynet til sikkerhet, tilgjengelighet og åpenhet. Nye domstolslokaler vil bidra til å sikre en god utnyttelse av justissektorens ressurser. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 20 millioner kroner til igangsetting av bygging av nye lokaler for Gulating lagmannsrett i 2009. Nye Gulating lagmannsrett vil bli oppført sentralt i Rådhuskvartalet i Bergen.