Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

IKT- internasjonalt samarbeid

Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på det internasjonale samarbeidet på IKT-området med 22,5 millioner kroner. Bevilgningen skal dekke utgifter knyttet til deltakelse i EU-samarbeidet for utvikling av informasjonssamfunnet og elektronisk forvaltning (CIP, IDABC, nasjonale eksperter, nasjonale kontaktpunkter og nasjonale aktiviteter). Fra 2009 vil Direktoratet for IKT og forvaltning få en sentral rolle for å samordne norsk deltakelse i EUs IKT-programmer.

Se også temaet IKT-politikk/eNorge på regjeringen.no