Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

IKT-sikkerhet

Regjeringen fortsetter satsingen på IKT-sikkerhet. For å skape en felles forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor, og identifisere områder der det er behov for å gjøre en ekstra innsats, fremmet Regjeringen høsten 2007 Nasjonale retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten. Retningslinjene gjelder for perioden 2007-2010.

For 2009 foreslår Regjeringen en bevilgning på 4,2 millioner kroner til Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

NorSIS skal spre kunnskap om risiko knyttet til bruk av informasjonssystemer og -nettverk og fremme en sikkerhetskultur i private og offentlige virksomheter, herunder kommunene.

Se også temaet IKT-politikk/eNorge på regjeringen.no