Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Indre selskap

Regjeringen foreslår tiltak for å få en mer effektiv håndhevelse av plikten til å sende inn regnskap for indre selskap.

Les mer i Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 – lovendringer, kapittel 19.