Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innovasjon Norge

I bevilgninger til Innovasjon Norge over Nærings- og handelsdepartementets budsjett foreslås det totalt 1 214 millioner kroner i statsbudsjettet for 2009. Satsingen på næringsutvikling, innovasjon og internasjonalisering gjennom Innovasjon Norge medvirker til å realisere flere gode ideer, skape fremtidsrettede arbeidsplasser og styrke verdiskapningen i norsk næringsliv.

Videre foreslår Regjeringen at det over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett bevilges 154,5 millioner kroner til nasjonale programmer og satsinger i regi av Innovasjon Norge. Under Kommunal- og regionaldepartementet desentraliseres også betydelige midler til fylkeskommunene til regional utvikling, 1,379 milliarder kroner i 2009. Innovasjon Norge er den største mottakeren (om lag 45-50 prosent). Under Fiskeri- og kystdepartementet foreslås det bevilget 66 millioner kroner og under Landbruks- og matdepartementet 481,1 millioner kroner.

Les mer i kapittel 2421 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.

Se også pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.

Se også Entreprenørskap.