Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innovasjon

For å opprettholde og øke velferden på sikt, er det nødvendig med omstilling og fornyelse – både i næringslivet og i offentlig sektor. Ved å bruke kunnskap på nye måter, utvikle nye produkter, jobbe smartere og finne nye bruksområder, øker virksomhetene sin verdiskaping.

På denne bakgrunn foreslår Regjeringen en offensiv satsing på innovasjon i budsjettet, blant annet ved å styrke næringsrelevant forskning, bruken av design som innovasjonsverktøy, satsing på entreprenørskap og gjøre det enklere å starte og drive virksomhet i Norge.

For en nærmere omtale av Nærings- og handelsdepartementets virkemidler for innovasjon, se omtalen av Innovasjon Norge, Norsk Designråd, SIVA, Næringsrelevant forskning, Entreprenørskap og Altinn.

Regjeringen legger senere i år fram en stortingsmelding om innovasjon.

Les pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.