Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lånekassen - fødselsstipend

Studenter som får barn i løpet av studietiden kan få fødselsstipend. Dette gjelder både ved fødsel og adopsjon. For å samordne regelverket for utdanningsstøtte med reglene i folketrygden foreslår Regjeringen å øke perioden for fødselsstipend fra 42 til 44 uker. Det foreslås derfor å øke bevilgningen til fødselsstipend gjennom Lånekassen med 5,5 millioner kroner i 2009.